Gmina Suwałki informuje, iż w dniach 17 – 21 lipca ogólnodostępna plaża w m. Krzywe nad jeziorem Czarnym będzie niedostępna dla wypoczywających. Zamknięcie plaży spowodowane jest trwającą w tym czasie rozbiórką pomostu.

Stan techniczny demontowanego pomostu wykluczał możliwość jego remontu. Budowla kwalifikowała się wyłącznie do rozbiórki ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Samorząd Gminy Suwałki do końca września zakończy budowę nowego pomostu pływającego na tej cieszącej się ogromną popularnością plaży.

Sytuacja epidemiologiczna COVID -19 spowodowała wydłużenie wszelkich procedur, pokrzyżowała plany i zmusiła samorząd do zmiany harmonogramu prac. Pierwotnie nowy pomost miał stanąć nad Czarnym w czerwcu, tymczasem jest to możliwe dopiero na koniec sezonu. Liczymy na wyrozumiałość sympatyków rekreacji w Krzywym. Nowa infrastruktura będzie znacznie lepszej jakości i posłuży na wiele lat.

Inwestycja realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Wigierskiego Parku Narodowego i Gminy Suwałki pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych