Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.

Od 15.01.2021 r. do 30.03.2021 r. odbędzie się VII ogólnopolski konkurs ekologiczny  „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII.

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających
do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami:

1) w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne;

2) w drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając
o tym, żeby  nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.
Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.

Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do dnia:  30 stycznia 2021 r.

W załączeniu znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania.

Konkurs jest bezpłatny.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.
Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.
Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych