Od 9 do 30 września 2020 r.  można składać  do ARiMR  „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”-dotyczy rolników, którzy na dzień 1 marca 2020 r. byli posiadaczami co najmniej:3 sztuk byczków, których wiek wynosił 12 -24miesięcy lub 3 sztuk samic bydło) typu użytkowego mlecznego lub typ użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub posiadali  kozy – 5 szt samic, owiec- 10 szt. samic.

bn202009030927105.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych