7 czerwca 2019 roku na Kongresie Edukacyjnym NASK „OSE – świat możliwości” przyznano pierwsze w Polsce wyróżnienie za innowacyjne wykorzystanie cyfrowych narzędzi i zasobów edukacyjnych, stosowanie metod dydaktycznych wspierających rozwój talentów uczniów oraz dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. Tytułem „OSEhero” nagrodzono troje nauczycieli: Annę Chmielewską, Katarzynę Gałaszewską i Damiana Sołtysiuka ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz Tomasza Deresza z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Dodatkowo tytułem „OSEszkoła” za zaangażowanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów oraz edukacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole wyróżniono Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Tuż po wakacjach cała trójka weźmie udział w kolejnym kongresie i będzie dzieliła się z innymi nauczycielami z Polski umiejętnością wykorzystania technologii w pracy dydaktycznej.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych