Organizator:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa organizuje konkurs we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis konkursu:

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

·         prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno - naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

·         prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Nagrody
Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w formie książkowej w Wydawnictwie Naukowy

 

 

Termin nadsyłania prac 31 lipca 2019 r.

 

 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl . Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl   tel. 695 116 110; 22 864 03 90.

Pliki do pobrania

bn201907101926362.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych