W ramach prowadzonych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec, Wójt Gminy Suwałki serdecznie zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej terenów objętych planem miejscowym. Termin wypełniania ankiet został wydłużony, z myślą wspólnego wypracowania razem z Państwem pożądanej struktury terenu.

 

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://konsultacje.podlasie.pl/suwalki/?page_id=34

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

bn202002141417013.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych