Fundacja Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki realizuje projekt grantowy pn. ,,Aktywizacja mieszkańców wsi” dofinansowany  w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi i turystów przebywających na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

W ramach projektu Fundacja zorganizuje 6 działań:

1.      Zawody w piłkarzyki w Turówce Nowej (świetlica wiejska) –  26.07.2019 r.

2.      Zawody w plażową piłkę siatkową w Osinkach (Osinki 39) – 2.08.2019 r.

3.      Turniej tenisa stołowego w Sobolewie (świetlica wiejska) – 23.08.2019 r.

4.      Turniej szachowy w Okuniowcu (Okuniowiec 1A) – 8.09.2019 r.

5.      Turniej wiedzy o turystyce w Białej Wodzie (miejsce i termin zostaną podaną w  późniejszym czasie.)

6.      Turniej wiedzy o historii regionu w Poddubówku (miejsce i termin zostaną podaną w  późniejszym czasie).

Ponadto na potrzeby realizacji projektu Fundacja zakupiła profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i scenę do występów artystycznych.

Zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w ww. działaniach prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem: 87 565 93 41.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z organizacji pierwszego działania tj. zawodów w piłkarzyki w Turówce Nowej, które odbyły się 26.07.2019 r.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach i turniejach!!!

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych