bn201806182100122.jpg
Gmina Suwałki wspólnie z Samorządem Marijampole (LT), jako Beneficjentem Wiodącym,  realizują projekt pn. „Zapomniana przeszłość  - ścieżkami kutury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego”, tytuł oryginalny: „Forgotten past – the paths of tradition and culture in Lithuania-Poland cross border area””, Nr LT-PL-2S-169.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy V-A  Litwa-Polska Interreg, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;
Cel projektu: Przyciągnięcie turystów do obszaru przygranicznego poprzez stworzenie ciekawej i interesującej ścieżki kulturowo-poznawczej.
Całkowita wartość projektu: 49 993,95 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 42 494,85 EUR (85%)
- ze środków własnych partnerów projektu – 7 499,10 EUR (15%)

Wartość projektu w Gminie Suwałki: 25 015,95 EUR, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 263,55 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Suwałki – 3 752,40 EUR. (15%)

Okres realizacji projektu:
01/01/2018 – 31/12/2018
Działania w projekcie:
W Gminie Suwałki:
1.    Oznaczenie trasy poznawczej po zabytkach Gminy Suwałki, w tym wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zabytkach w 8 miejscach na terenie Gminy Suwałki: Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle, Sobolewo, Huta, Krzywe, Stary Folwark, Wigry oraz tablica przy GOK w Krzywem;
2.    Wykonanie 1000 szt. publikacji książkowej, składającej się z dwóch części i oprawionej w jedno etui oraz 1000 szt. elektronicznej wersji publikacji na CD.
W ramach publikacji zostaną opisane dzieje Gminy Suwałki, jako części pogranicza polsko-litewskiego oraz przedstawione zabytki, wraz opisem u partnera projektu w Marijampolu;
3.    Prezentacja książki przez autora, wraz z mała wystawą fotograficzną obrazującą dzieje Gminy Suwałki jako pogranicza polsko-litewskiego;
4.    Konferencja końcowa projektu;
5.    Promocja projektu.
W samorządzie Marijampol:
1.    Oznaczenie trasy poznawczej po zabytkach Marijampola, w tym wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zabytkach przy 15 obiektach w Marijampolu;
2.    Zakup odtwarzaczy audio przystosowanych do odtwarzania wersji audio przewodnika po zabytkach Marijampol w języku LT i PL;
3.    Szkolenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej z zakresu promocji;
4.    Wykonanie 1000 szt. broszur, przewodników po oznakowanych ścieżkach poznawczych w Gminie Suwałki i Marijampolu.
5.    Promocja projektu.
bn201806182101362.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych