Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.


bn201806182100122.jpg
Gmina Suwałki wspólnie z Samorządem Marijampole (LT), jako Beneficjentem Wiodącym,  realizują projekt pn. „Zapomniana przeszłość  - ścieżkami kutury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego”, tytuł oryginalny: „Forgotten past – the paths of tradition and culture in Lithuania-Poland cross border area””, Nr LT-PL-2S-169.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy V-A  Litwa-Polska Interreg, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;
Cel projektu: Przyciągnięcie turystów do obszaru przygranicznego poprzez stworzenie ciekawej i interesującej ścieżki kulturowo-poznawczej.
Całkowita wartość projektu: 49 993,95 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 42 494,85 EUR (85%)
- ze środków własnych partnerów projektu – 7 499,10 EUR (15%)

Wartość projektu w Gminie Suwałki: 25 015,95 EUR, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 263,55 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Suwałki – 3 752,40 EUR. (15%)

Okres realizacji projektu:
01/01/2018 – 31/12/2018
Działania w projekcie:
W Gminie Suwałki:
1.    Oznaczenie trasy poznawczej po zabytkach Gminy Suwałki, w tym wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zabytkach w 8 miejscach na terenie Gminy Suwałki: Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle, Sobolewo, Huta, Krzywe, Stary Folwark, Wigry oraz tablica przy GOK w Krzywem;
2.    Wykonanie 1000 szt. publikacji książkowej, składającej się z dwóch części i oprawionej w jedno etui oraz 1000 szt. elektronicznej wersji publikacji na CD.
W ramach publikacji zostaną opisane dzieje Gminy Suwałki, jako części pogranicza polsko-litewskiego oraz przedstawione zabytki, wraz opisem u partnera projektu w Marijampolu;
3.    Prezentacja książki przez autora, wraz z mała wystawą fotograficzną obrazującą dzieje Gminy Suwałki jako pogranicza polsko-litewskiego;
4.    Konferencja końcowa projektu;
5.    Promocja projektu.
W samorządzie Marijampol:
1.    Oznaczenie trasy poznawczej po zabytkach Marijampola, w tym wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zabytkach przy 15 obiektach w Marijampolu;
2.    Zakup odtwarzaczy audio przystosowanych do odtwarzania wersji audio przewodnika po zabytkach Marijampol w języku LT i PL;
3.    Szkolenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej z zakresu promocji;
4.    Wykonanie 1000 szt. broszur, przewodników po oznakowanych ścieżkach poznawczych w Gminie Suwałki i Marijampolu.
5.    Promocja projektu.
bn201806182101362.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych