bn201907122204382.jpg

W dniu 11 lipca 2019 r.  Zastępca Wójta Gminy Suwałki – Krzysztof Andrzej Gwaj podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu:

,,Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki”

Operacja w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: zwiększenie aktywności społeczności lokalnej i promocja obszaru LSR przy wykorzystaniu naturalnych zasobów rybackich i tradycji kulinarnych Suwalszczyzny.

Wartość grantu: 9 400,00 zł

 

Piknik rybny odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek Gminnych, które w tym roku zostaną zorganizowane na terenie  Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Realizacja projektu wzbogaci program uroczystości gminnego święta plonów o nw. działania:

1)   organizacja warsztatów i pokazu kulinarnego z wykorzystaniem lokalnych produktów rybnych;

2)   organizacja konkursu na ,,Najsmaczniejszą potrawę rybną”;

3)   organizacja quizu wiedzy na temat obszaru LSR;

Ponadto, w ramach projektu przewidziano nieodpłatną degustację potraw rybnych wśród uczestników pikniku.

Zdjęcie: www.lgr-pojezierze.eu

bn201907122206482.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych