Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

bn201807260906302.jpg

W dniu 23 lipca 2018 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji:


,,Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Starym Folwarku”

 

Operacja w zakresie poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: utworzenie wielofunkcyjnego boiska w celu udostępnienia mieszkańcom obszaru LSR i turystom infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 

Wartość dofinansowania: 129 624,00 zł

 

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostanie utworzona ogólnodostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna składająca się m. in. z:

1)      wielofunkcyjnego, ogrodzonego boiska  sportowego o wymiarach 27x44,5m o nawierzchni poliuretanowej,  umożliwiającego grę w piłkę ręczną, siatkową, nożną, koszykówkę oraz tenisa ziemnego;

2)      urządzeń dodatkowych: tj. 2 lampy solarne, 4 lampy Led, 2 stojaki na rowery, kosz na śmieci;

3)      tablicy z regulaminem korzystania z obiektu;

4)      tablicy promującej lokalne produkty kuchni regionalnej Suwalszczyzny.

 

Planowany okres realizacji operacji: sierpień-wrzesień 2018 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Saweliew – Kierownik referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, pok. nr 116 (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki), tel. 87 565 93 43.

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych