Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

bn201808170642562.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniu 23 lipca 2018r.  Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę na dofinasowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo” .

Niniejsza operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach gminy Suwałki: Trzciane, Korkliny, Gawrych Ruda, Turówka Stara oraz we wsi Sokołowo w gminie Bakałarzewo.

 

Celem operacji jest : podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy Suwałki i gminy Bakałarzewo, poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo.

 

Realizacja powyższego celu zostanie zrealizowana poprzez następujące wskaźniki:

·       budowa systemu zaopatrzenia w wodę – 5,939 km;

·       budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 4,215 km;

·       przebudowa stacji uzdatniania wody – 1 szt.

 

Wartość dofinasowania operacji: 1 893 452,0 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Termin zakończenia realizacji operacji – październik 2018r.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych