bn201808170642562.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniu 23 lipca 2018r.  Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę na dofinasowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo” .

Niniejsza operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach gminy Suwałki: Trzciane, Korkliny, Gawrych Ruda, Turówka Stara oraz we wsi Sokołowo w gminie Bakałarzewo.

 

Celem operacji jest : podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy Suwałki i gminy Bakałarzewo, poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo.

 

Realizacja powyższego celu zostanie zrealizowana poprzez następujące wskaźniki:

·       budowa systemu zaopatrzenia w wodę – 5,939 km;

·       budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 4,215 km;

·       przebudowa stacji uzdatniania wody – 1 szt.

 

Wartość dofinansowania operacji: 1 788 497,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Termin zakończenia realizacji inwestycji – IV kwartał 2018 r.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych