bn201804041734102.jpgW dniu 19 marca 2018 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji:

,,Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”

 

Operacja w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

 

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektu.

 

Całkowita wartość operacji: 254 307,66 zł

Wartość dofinansowania: 188 187,00 zł, w tym 159 958,95 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostanie zagospodarowany plac gminny w miejscowości Sobolewo na działce nr 160/2 poprzez:

1)      utworzenie Wielofunkcyjnej ogrodzonej powierzchni o wymiarach 24mx42m o nawierzchni poliuretanowej umożliwiającej grę w piłkę ręczną, siatkową, nożną oraz tenisa ziemnego

2)      utworzenie strefy rekreacyjnej składającej się z: dwóch stołów z ławkami, dwóch stojaków na rowery, dwóch koszy na śmieci;

3)      montaż: lampy solarnej;

4)      montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu;

5)      montaż tablicy zawierającej informacje o walorach przyrodniczo-historyczno-kulturowych wsi Sobolewo.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie nowoutworzonej infrastruktury odpowiedzialny będzie opiekun obiektu zatrudniony w sezonie letnim.

Planowany okres realizacji operacji: maj-wrzesień 2018 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Saweliew – Kierownik referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, pok. nr 116 (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki), tel. 87 565 93 43.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych