Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach:

10.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

bn201804041734102.jpgW dniu 19 marca 2018 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji:

,,Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”

 

Operacja w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

 

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektu.

 

Całkowita wartość operacji: 254 307,66 zł

Wartość dofinansowania: 188 187,00 zł, w tym 159 958,95 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostanie zagospodarowany plac gminny w miejscowości Sobolewo na działce nr 160/2 poprzez:

1)      utworzenie Wielofunkcyjnej ogrodzonej powierzchni o wymiarach 24mx42m o nawierzchni poliuretanowej umożliwiającej grę w piłkę ręczną, siatkową, nożną oraz tenisa ziemnego

2)      utworzenie strefy rekreacyjnej składającej się z: dwóch stołów z ławkami, dwóch stojaków na rowery, dwóch koszy na śmieci;

3)      montaż: lampy solarnej;

4)      montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu;

5)      montaż tablicy zawierającej informacje o walorach przyrodniczo-historyczno-kulturowych wsi Sobolewo.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie nowoutworzonej infrastruktury odpowiedzialny będzie opiekun obiektu zatrudniony w sezonie letnim.

Planowany okres realizacji operacji: maj-wrzesień 2018 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Saweliew – Kierownik referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, pok. nr 116 (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki), tel. 87 565 93 43.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych