z201811290857262.jpg

W dniu 07 listopada 2018 r. Gmina Suwałki podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Celem projektu jest: zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Suwałki poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

 

Całkowita wartość projektu: 647 899,65 zł

Wartość dofinansowania: 499 613,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Planowany rezultat:

Inwestycja zakłada:

1)   montaż paneli fotowoltaicznych dla 19 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki;

2)   montaż kolektorów słonecznych dla 12 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki;

a przez to przyczyni się do wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.

 

Planowany okres rzeczowej realizacji operacji: do 28.06.2019 r.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych