Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.z201811290857262.jpg

W dniu 07 listopada 2018 r. Gmina Suwałki podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Celem projektu jest: zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Suwałki poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

 

Całkowita wartość projektu: 647 899,65 zł

Wartość dofinansowania: 499 613,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Planowany rezultat:

Inwestycja zakłada:

1)   montaż paneli fotowoltaicznych dla 19 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki;

2)   montaż kolektorów słonecznych dla 12 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki;

a przez to przyczyni się do wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.

 

Planowany okres rzeczowej realizacji operacji: do 28.06.2019 r.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych