Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

KONTAKT:

- deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87-565-93-54
- wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87-565-93-37


Firma EKO s.c. odbierająca odpady z terenu Gminy Suwałki:
- 87-568-30-16, kom. 512-146-566Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
- 87-566-52-13Numer konta bankowego:
PEKAO O. W SUWAŁKACH UL. GEN. T. KOŚCIUSZKI 56


50 1240 5891 1111 0000 5753 6152Terminy płatności za odbiór odpadów:
I,II,III - 25 marca,

IV,V,VI - 25 czerwiec,

VII,VIII,IX - 25 wrzesień

X,XI,XII - 25 grudzień - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stawki opłat nieruchomości zamieszkałe (domy mieszkalne)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stawki opłat nieruchomości (sezonowe)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stawki opłat nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zasady segregacji

Harmonogramy odbioru odpadów 2019

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Uchwały dot. gospodarki odpadami komunalnymi

  

1. Uchwała Nr XXXV/299/17 Rady Gminy Suwałki z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

2. Uchwała Nr XXXV/300/17  Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki.

 

3. Uchwała Nr XXI/175/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin.

 

4. Uchwała Nr XXV/205/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

5. Uchwała Nr XXV/206/16 Rady Gminy Suwałki z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

6. Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
7. Uchwała Nr XII/98/15  Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych