KONTAKT:

- deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87-565-93-54
- wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87-565-93-37


Firma EKO s.c. odbierająca odpady z terenu Gminy Suwałki:
- 87-568-30-16, kom. 512-146-566
Numer konta bankowego:
PEKAO O. W SUWAŁKACH UL. GEN. T. KOŚCIUSZKI 56


50 1240 5891 1111 0000 5753 6152Terminy płatności za odbiór odpadów:
I,II,III - 25 marca,

IV,V,VI - 25 czerwiec,

VII,VIII,IX - 25 wrzesień

X,XI,XII - 25 grudzieńPSZOK - punkt selektywnej segregacji odpadów komunalnych - tel.  87-566-52-13

Pliki do pobrania

Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania

 Uzyskiwane poziomy recyklingu


Pliki do pobrania

Rejestr działalności regulowanej

Pliki do pobrania

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stawki opłat nieruchomości zamieszkałe (domy mieszkalne)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stawki opłat nieruchomości (sezonowe)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Stawki opłat nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Zasady segregacji

Harmonogramy odbioru odpadów 2019

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Uchwały dot. gospodarki odpadami komunalnymi

  

1. Uchwała Nr XXXV/299/17 Rady Gminy Suwałki z dnia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

2. Uchwała Nr XXXV/300/17  Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki.

 

3. Uchwała Nr XXI/175/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin.

 

4. Uchwała Nr XXV/205/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

5. Uchwała Nr XXV/206/16 Rady Gminy Suwałki z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

6. Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
7. Uchwała Nr XII/98/15  Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych