KONTAKT:

- deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87-565-93-54
- wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87-565-93-37


Z dniem 1 stycznia 2020 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości,

na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., tel. 87 565 32 85

 


Terminy opłat:


za styczeń, luty, marzec - do 15 marca

za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września

za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada


 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe  wzory deklaracji, w związku z tym,

należy złożyć nową deklarację !


Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana konta, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne, tj.:

Bank PEKAO S.A. o/Suwałki


nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178


Informujemy również, iż od 1 stycznia 2020 r. Gmina Suwałki nie obejmuje w gminnym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Przedsiębiorcy mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.Druki deklaracji od 1 stycznia 2020 roku

Pliki do pobrania

bn201912302046132.png
bn201912302058552.jpg

Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pliki do pobrania

Harmonogramy odbioru odpadów w 2020 roku

Pliki do pobrania

Uchwały Rady Gminy Suwałki

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych