Nazwa projektu: „Kultura łączy narody”, numer: PBU2/0856/18

 

Cel tematyczny: Dziedzictwo

Partnerstwo: PL-BY

 

Beneficjent wiodący: Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)

Beneficjent 2 – Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego  (Rejon grodzieński, Białoruś)

 

Łączny budżet: 65 487,00 EUR

Dofinansowanie: 58 938,30 EUR

 

Czas trwania: 12 miesięcy

 

Cel projektu: poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy Suwałki i Rejonu Ashmiany poprzez współpracę lokalnych społeczności i instytucji w zakresie kultywowania lokalnej tradycji i kultury.

 

Grupą docelową projektu są: młodzież gminy Suwałki i rejonu Ashmiany, pracownicy kultury, pracownicy administracji, członkowie lokalnych  zespołów folklorystycznych – 107 osób;

Beneficjentami projektu są: mieszkańcy gminy Suwałki, rejonu Ashmiany oraz turyści – ok. 150 000 osób.

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 

1) Wymiana doświadczeń personelu zarządzającego kulturą w gminie Suwałki i Rejonie Ashmiany;
2) Organizacja warsztatów rzemiosła i muzyki w Rejonie Ashmiany, w tym 3 - dniowy udział w warsztatach młodzieży z gminy Suwałki;
3) Organizacja warsztatów z muzyki i plastyki w gminie Suwałki, w tym 3 – dniowy udział w warsztatach młodzieży z Rejonu Ashmiany;
4) Promocja kultury i tradycji pogranicza polsko-białoruskiego poprzez festyn „Noc Kupały” w gminie Suwałki;
5) Seminarium o kulturze pogranicza polska-białoruskiego pn.”Spadek kultury regionu” w Rejonie Ashmiany;
6) Wspólne przygotowanie programu dalszej współpracy partnerów po zakończeniu projektu;
7) Zarządzanie projektem;
8) Promocja projektu.

 

 "Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność  za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Suwałki i w żadnym wypadku nie może być ona uważana za odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej  ani Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020"


  • Zmiany w realizacji projektu

    Dodano dnia: 2020-06-15

    W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w realizacji projektu pn. "Kultura łączy narody", 2 czerwca 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.


    Więcej
Strona z 1
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych