Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Suwałki w 2019 r.

Pliki do pobrania

z201901041436142.jpg

Dokumenty do pobrania dla osób fizycznych w tym spółek cywilnych:

Pliki do pobrania

Dokumenty do pobrania osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej:

Pliki do pobrania

Akcyza

bn201901092303312.jpg

Pliki do pobraniaNr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Pekao S.A. o/Suwałki 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152Powiadamianie SMS 

Informujmy, że od dnia 25 sierpnia 2017 roku uruchomiliśmy dla podatników Gminy Suwałki system powiadamiania SMS o upływie terminu do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłane powiadomienie SMS nie spowoduje po Państwa stronie żadnych kosztów, a przypomni o obowiązku zapłaty zaległego podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli pomimo przesłanego powiadomienia SMS zaległość nie zostanie uregulowana to zostanie wysyłane pisemne upomnienie i wtedy już będą pobierane dodatkowe koszty od pisemnego upomnienia.

Aby każdy z podatników mógł otrzymywać powiadomienie SMS należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Suwałki wniosek - zgodę na przesyłanie informacji, podając swoje dane oraz numer telefonu komórkowego.

Wniosek można pobrać:  >>tutaj<<

lub też wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.
Archiwum:
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2014 r.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych