Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 57

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza -link w nowym oknie
Cyfrowy Urząd Wrót PodlasiaCyfrowy Urząd Wrót Podlasia -link w nowym oknie
Geoportal GIS PodlasiaGeoportal GIS Podlasia -link w nowym oknie

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry: Stary Folwark,  Gawrych Ruda i Płociczno oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk  - Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. 

Dokumenty do pobrania dla osób fizycznych w tym spółek cywilnych:


Zmiana adresu do doręczeń
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Dokumenty do pobrania osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej:


Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja od środków transportowych
Załącznik do deklaracji od środków transportowych,


Stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.


Akcyza:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Suwałki w 2018 r. <<<<


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Pekao S.A. o/Suwałki 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152Powiadamianie SMS 

Informujmy, że od dnia 25 sierpnia 2017 roku uruchomiliśmy dla podatników Gminy Suwałki system powiadamiania SMS o upływie terminu do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłane powiadomienie SMS nie spowoduje po Państwa stronie żadnych kosztów, a przypomni o obowiązku zapłaty zaległego podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli pomimo przesłanego powiadomienia SMS zaległość nie zostanie uregulowana to zostanie wysyłane pisemne upomnienie i wtedy już będą pobierane dodatkowe koszty od pisemnego upomnienia.

Aby każdy z podatników mógł otrzymywać powiadomienie SMS należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Suwałki wniosek - zgodę na przesyłanie informacji, podając swoje dane oraz numer telefonu komórkowego.

Wniosek można pobrać:  >>tutaj<<

lub też wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.
Archiwum:
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Suwałki w 2017 r. 
Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r. 
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2014 r.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych