Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

- Kazimierz Walijewski


Koordynator  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Dariusz Saweliew.Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób

z problemem alkoholowym i ich rodzin

czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.15.-15.15


16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45

pok. 115 lub 116.

 

tel.: 87 565 93 41  lub 87 565 93 42

 

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z alkoholem i narkotykami i ich pochodnymi uzależnieniami bezpośrednio dotyczących osób oraz ich rodzin .

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
- dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
- motywowanie i kierowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
- propagowanie zdrowego stylu życia
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej  informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
- angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową  pomoc dla klientów punktu.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych