Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7,404 tys. osób (stan na 31.12.2015 r.), zajmuje obszar 265 km2 i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum powiatu ziemskiego suwalskiego. Sąsiaduje z ośmioma innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu:


  • od zachodu z gminami Filipów i Bakałarzewo 
  • od północy z gminami Jeleniewo i Szypliszki 
  • od wschodu z gminą Krasnopol 
  • od południa z gminami Raczki i Nowinka

Największymi i najważniejszymi miejscowościami gminy są leżące 

nad jeziorem Wigry: Stary Folwark, sąsiadujące ze sobą Gawrych Ruda i Płociczno oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Cały teren gminy znajduje się w granicach dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pojezierza Suwalskiego od północy, wschodu oraz Równiny Augustowskiej w centrum i na południu. Jego obecna fizjonomia jest rezultatem czwartorzędowych, młodoglacjalnych procesów rzeźbotwórczych. Ponad 53% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, prawie 40% wody i lasy, na pozostałe kilka procent przypadają zabudowania, tereny komunikacyjne oraz nieużytki.


KLIMAT


Klimat regionu jest dość surowy o cechach kontynentalnych. Zima trwa tu średnio 103 dni, przedzimie 26 dni, przedwiośnie 34 dni, wiosna 48 dni, lato 66 dni , jesień 88 dni. Wiosna dociera na Suwalszczyznę 3 tygodnie później aniżeli w południowo-zachodniej Polsce, tj. ok. 11 marca. Termiczne lato zaczyna się w pierwszej dekadzie czerwca i trwa 2,5 - 3 miesiące. Średnia temperatura roczna przeciętnie wynosi ok. 6°C, choć często podlega ona wahaniom (np. w 1997 r. - 5,2°C, w 1998 r. - 7,7°C). Średnia temperatura lipca oscyluje w granicach 17 - 18°C, a stycznia - 4,5°C. Dość duża jest w tej okolicy roczna amplituda temperatury 

- ok. 20°C. Dni upalnych z maksymalną temperaturą 25 - 30°C jest tu średnio 23 dni,a mroźnych 74. Okres wegetacyjny trwa ok. 160 dni, gdy tymczasem w Polsce centralnej i na zachodzie kraju jest o kilkadziesiąt dni dłuższy. Roczna suma opadów wynosi 550 - 650 mm, osiągając najwyższą wartość w sezonie letnim. 


TRADYCJA


Suwalszczyzna posiada bogate tradycje kulinarne. Do najbardziej charakterystycznych potraw tej okolicy należą kartacze (kluski podobne do pyz, nadziewane mięsem), kiszki (zapiekane jelita wieprzowe nadziewane ziemniakami) oraz sękacze (stożkowate ciasto z sękami). Opisywany obszar wyróżnia się spośród innych regionów Polski także specyficzną gwarą, tzw. mazurzeniem.Inne strony sekcji: O GMINIE


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych