Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

Zespół śpiewaczy "WIGRANIE" 

Zespół śpiewaczy "WIGRANIE" powstał w czerwcu 2003 roku na terenie Gminy Suwałki w Starym Folwarku. Repertuar zespołu to przede wsystkim pieśni i przyspiewki nawiązujące do dawnej tradycji i kultury regionu Suwalszczyzny.Stroje, w których zespół koncertuje  nawiązuja do tradycyjnych strojów ludowych noszonych na Suwalszczyźnie. Zespół czynnie uczestniczyw festynach i imprezach kulturalnych zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, dbając tym o zachowanie kultury i tradycji regionu Suwalszczyzny.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY SUWAŁKI:

I   Zbiorowa mogiła 16 członków Ruchu Oporu zamordowanych przez hitlerowców w dniu 4 kwietnia 1944 r.

II  Kamienny pomnik we wsi Tartak przy drodze Suwałki - Sejny upamiętniający śmierć Mariana Daniłowicz oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy zginęli podczas wojny z rąk Hitlerowców

III  Cmentarz Nieznanych Żołnierzy Niemieckich i Rosyjskich z I Wojny Światowej w miejscowości Płociczno - Osada

IV  Mogiła zbiorowa Żołnierzy Armii Radzieckiej i ofiar terroru we wsi Płociczno V  Cmentarz z czasów I wojny światowej ku czci poległych żołnierzy niemieckich i rosyjskich w miejscowości Leszczewek

Kuchnia regionalna

W każdym regionie podaje się nieco inne potrawy. Na terenie Suwalszczyzny ogromny wpływ na kształtowanie kuchni regionalnej miała i ma tradycja. Potrawy regionalne Suwalszczyzny są przygotowywane według przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To dzięki temu jadło tego regionu stanowi taka ucztę dla zmysłów niezależnie od upodobań. Specjalnością Suwalszczyzny są sękacze. Pielęgnuje się tu tradycyjny sposób wypieku. Sękacz pieczony jest przez 1,5 godziny nad ogniem podtrzymywanym drewnem, co szczególnie wzbogacanego smak. Nie można jednak nie spróbować innych miejscowych potraw tj.: soczewiaków, smalcu ze skwarkami, ogórkami małosolnymi czy niespotykanych w innych regionach kartaczy czyli podobnych do kul armatnich klusek, ugotowanych z ziemniaków i faszerowanych mięsem

Miejsca pamięci pobytu Papieża Jana Pawła II
W dniu 16 października 2005 r. przy kościele pw. św. M. M. Kolbe w miejscowości Gawrych Ruda w hołdzie wielkiemu Polakowi z okazji XXVII rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II odsłonięto obelisk nastepującej treści: " W hołdzie pamięci pontyfikatu Jana Pawła II, który odnowił oblicze tej ziemi. Społeczeństwa Gminy Suwałki" 
 
W dniu 10 czerwca 2006 r. w Wigrach, w miejscu gdzie lądował papieski śmigłowiec, odsłonięto obelisk upamiętniający wizytę Papieża Jana Pawła II na Suwalszczyźnie w czerwcu 1999 r. Na obelisku wyryto następujący napis: "On stanął na tym brzegu 8 czerwca 1999 r. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Społeczeństwo Gminy Suwałki. czerwiec 2006 r.
Obelisk znajduje się w pobliżu pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach, w którego pomieszczeniach przebywał Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 r. W pokojach tych obecnie utworzone zostało muzeum poświęcone papieżowi, udostępnione dla turystów.


Zabytki
Na atrakcyjność Gminy Suwałki wpływ mają liczne zabytki, a wśród nich perełka - Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach, malowniczo położony na wzgórzu nad jednym z największych jezior w Polsce jeziorem Wigry. Początki tego cennego zabytku datuje się na XVII w. W 1667 r. Król Polski Jan Kazimierz przekazał go Kamedułom, którzy zaadoptowali go do swoich potrzeb.

Drewniany kościół w Żylinach z początku XX wieku

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych