Suwałki, dnia 11 marca 2020 roku

PP.6733.4.2019.ID

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 4 marca 2020 roku Adama Kulenko – PBSE Sp. z o.o., ul. Pogodna 59, 15-365 Białystok  - pełnomocnika działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.4.2019.ID z dnia 10 września 2019 roku ustalonej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowana przez pełnomocnika Adama Kulenko – PBSE Sp. z o.o., ul. Pogodna 59, 15-365 Białystok dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN, linii kablowych nN, złącza kablowego ZKSN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach nr geod. 52, 89, 90, 97, 96, 101 położonych w obrębie Piertanie i na działkach nr geod. 31, 33/2, 33/3, 98, 99 w obrębie Tartak w gminie Suwałki.

                                                                                                             (-)  Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych