Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

Suwałki, 30 marca 2018 roku

PP.6733.3.2018.JM

 
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 23 stycznia 2018 roku (data wpływu do Urzędu 31 stycznia 2018 r)  ORANGE POLSKA S.A, ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w imieniu której działa Pan Paweł Beta ELECTRONIC CONTROL SYSTEM S.A,  ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi  potrzebnymi do funkcjonowania tej stacji na działce o nr geod. 5  położonej w miejscowości Osinki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

                                                          
  (-)  Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych