INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy w Suwałkach na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. mienia komunalnego

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

 Anna Kurzynowska   zamieszkała – Suwałki

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

                     W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja stwierdziła, że wpłynęła jedna oferta spełniających kryteria ogłoszonego konkursu. Po przeprowadzonych rozmowy kwalifikacyjnej Komisja jednogłośnie stwierdziła, że Pani Anna Kurzynowska posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków. Udokumentowane doświadczenie zawodowe jak i wyniki przeprowadzonej rozmowy w pełni potwierdziły poziom posiadanej wiedzy z wymaganego zakresu. 

 

/-/  Komisja Rekrutacyjna

 

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych