Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; poz. 1570), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

Konsultacje odbywają się w terminie 31 października – 07 listopada 2019 r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 07 listopada 2019 r. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 114, ul. Świerkowa 45,16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.
PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr. 114.

            WÓJT

/-/

Zbigniew Mackiewicz

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych