KONSULTACJE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK


Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; poz. 1570), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Konsultacje odbywają się w terminie 6 do 13 listopada 2020r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do
13 listopada 2020 r. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.


PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.plw zakładce ogłoszenia, w BIPlub
w pokoju nr. 114.

WÓJT

Zbigniew Mackiewicz

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych