KONSULTACJE
W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

Konsultacje odbywają się w terminie od 07 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2018r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do 15 listopada 2018r. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 114, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

 

PROJEKT PROGRAMU DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub
 w pokoju nr. 114.

                                                                                                                                                                                                        (-) WÓJT Tadeusz Chołko

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych