Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe i działalność sportową w 2020 roku w Gminie Suwałki.

Nagrody mogą być przyznawane:

1. Zawodnikom za ich osiągnięcia sportowe;
2. Trenerom wyróżniającym się osiągnięciami swoich podopiecznych;
3. Innym osobom wyróżniającym się działalnością na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Suwałki.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki osobiście lub przesłać pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Suwałki.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa Regulamin nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz działalność sportową.

Treść regulaminu i wzory wniosków można pobrać z załącznika, lub odebrać w Urzędzie Gminy Suwałki (Biuro Obsługi Interesanta - hol Urzędu Gminy Suwałki).
Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych