Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach:

10.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.


Suwałki, dnia 2 lipca 2018 roku


Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark”

dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 650) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych osobom przebywającym w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Ośrodku PTTK w miejscowości Stary Folwark”, złożona przez Polskie  Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach  im. Jerzego Klimko, ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 10 lipca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):


Urząd Gminy Suwałki,

Referat ds. polityki społeczno-gospodarczej (pok. 114),

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki 

Wójt Gminy

Tadeusz ChołkoW załączeniu:

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych