Suwałki, dnia   19 czerwca 2020 roku.   


OGŁOSZENIE
DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA RATOWNIKA WODNEGO

na podstawie umowy zlecenie

 

Gmina Suwałki reprezentowana przez Wójta Gminy - Zbigniewa Mackiewicza poszukuje ratownika wodnego na sezon letni (lipiec i sierpień).

Kandydat musi posiadać aktualne uprawnienia Ratownika Wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, pozytywnie ukończony i aktualny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Podania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerem telefonu tel. (87) 565-93-52.

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych