Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark”

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark”, złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach
im. Jerzego Klimko, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 12 czerwca 2020r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Suwałki,

Referat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej (pok. 114),

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi.

 

Suwałki, 3 czerwca 2020 r.  

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                       

      Zbigniew Mackiewicz

 

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych