Wójt Gminy Suwałki informuje, iż z uwagi na brak złożonych ofert, konkurs na wybór realizato-ra ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki w roku 2019-2021” nie został  rozstrzygnięty.
Konkurs będzie ogłoszony ponownie, po ustąpieniu sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych