Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

Suwałki, dnia 11 kwietnia 2018 roku

IG.7031.3.1.2018.SR

                                                                 

         Wójt Gminy Suwałki informuje o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2018 roku na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki.

         Gmina Suwałki w roku 2018 pokryje koszty demontażu i odbioru wyrobów azbestowych z budynków. Właścicielom, zarządcom nieruchomości pozostawałby jedynie koszt pokrycia budynku nowymi materiałami.
Prace polegające na demontażu, zabezpieczeniu i odbiorze wyrobów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Gminy Suwałki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

         Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy we własnym zakresie zdemontowali wyroby zawierające azbest i przekazali do unieszkodliwienia.

         W związku z tym właściciele, zarządcy nieruchomości, którzy planują skorzystać z pomocy tut. Urzędu w 2018 roku proszeni są o złożenie wniosku do Wójta Gminy Suwałki do dnia 18 kwietnia 2018 roku, wniosek do pobrania jest w Urzędzie Gminy Suwałki w referacie ds. Inwestycyjnych i gospodarczych bądź na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl.

Warunkiem otrzymania ewentualnej pomocy jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją fotograficzną (obiektu na którym planowany jest demontaż azbestu lub miejsce składowania azbestu w przypadku odbioru), oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, informacją o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Obowiązek przedłożenia informacji dotyczy tylko tych osób, które nie dostarczyły jej w latach ubiegłych lub w związku ze zmianą danych muszą je uaktualnić.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych