Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

PSG.042.1.2018.EW                                                                                                                                                                                    Suwałki, dnia 7 marca 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności - polegające na zakupie usług i dostaw, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 50 000,00 zł, jednak nie przekracza kwoty 30 000,00 EUR i nie jest objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w ramach projektu „Zapomniana przeszłość – ścieżkami tradycji i kultury pogranicza litewsko-polskiego” Nr  LT-PL-2S-169, realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

 

I. ZAMAWIAJACY.

 

Gmina Suwałki

Ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

tel: 87 565 93 31, fax: 87 565 93 45

www.gmina.suwalki.pl, e-mail: psg2@gmina.suwalki.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch pozycji książkowych spakowanych w jedno etui oraz płyty CD z zawartością książek, w tym:

1)      opracowanie graficzne: dwóch pozycji książkowych, opraw książek, etui na książki
i okładki na płytę CD,

2)      redakcja techniczna,

3)      korekta językowa,

4)      łamanie i skład komputerowy (tekstu i materiału graficznego – ilustracji zdjęciowych, rycin, wykresów, map, tabel itp.),

5)      przygotowanie do druku,

6)      druk i dostawa do siedziby Zamawiającego,

7)      przygotowanie i tłoczenia płyt CD z treścią książek i okładek na CD .

Pliki do pobrania

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 7 marca 2018 r.  PSG.042.1.2018.EW na wykonanie dwóch pozycji książkowych spakowanych w jedno etui oraz płyty CD z zawartością książek

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych