Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Komunikat Wójta Gminy Suwalki w sprawie wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Komunikat Wójta Gminy Suwalki w sprawie wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ściekówSuwałki, dnia 30 czerwca 2014 r

IG.6324.1.2014.AW

 

INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Suwałki zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Suwałki  o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Suwałki w terminie do końca sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013, poz. 1399 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto informacja ta jest niezbędna w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Druk zgłoszenia będzie również dostępny w pokoju nr 7 w siedzibie Urzędu  Gminy Suwałki, ul Kościuszki 71.

            W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Suwałki będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości.

   

Druk zgłoszenia do ewidencji - do pobrania

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU