Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Decyzje i Postanowienia

Decyzje i Postanowienia

Znaleziono  88  artykułów   |  Wyświetlane:  70 - 80wyróżnik
18
2011-01-28
Karta nr 18/10 - Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni wytwarzającej energię elektryczną i cieplną ze spalania biogazu na działkach o nr geod. 74/1 i 73/1 w miejscowości Dubowo Drugie, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
17
2011-01-28
Karta nr 17/10 - Postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej na terenie obrębów geodezyjnych Płociczno – Tartak i Gawrych Ruda, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
Brak tytułu
2011-01-28
Karta nr 16/10 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 4+360 – 5+647 (1,287 km) w msc. Niemcowizna, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
15
2011-01-28
Karta nr 15/10 - Postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego do naprawy sprzętu pływającego typu kajaki, łódki wiosłowe, naprawy masztów do łodzi i oprzyrządowania żeglarskiego na jednym stanowisku na działce o nr geod. 193/4 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
14
2011-01-28
Karta nr 14/10 -  Postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszalnego z usługą polegającą na naprawie samochodów na działce o nr geod. 193/3 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
13
2011-01-28
Karta nr 13/10 -  Postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 4+360 – 5+647 (1,287 km) w msc. Niemcowizna, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
12
2011-01-28
Karta nr 12/10 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 102016B Przez wieś Okuniowiec na długości ok. 2,0 km.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
11
2011-01-28
Karta nr 11/10 - Postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Zielone Kamedulskie IV na części działek o nr geod. 21/2, 22/3, 23/4 w obrębie Zielone Kamedulskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
10
2011-01-28
Karta nr 10/10 - Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Zielone Kamedulskie IV na części działek o nr geod. 21/2, 22/3, 22/4 w obrębach Zielone Kamedulskie.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
9
2011-01-28
Karta nr 9/10 - Postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu (przed istniejącą nowo wybudowaną halą produkcyjną) placu nawierzchnią żelbetową oraz wykonaniu na nim: płyty fundamentowej oraz montażu na niej linii technologicznej załadunku i podawania surowca tartacznego do hali przetarcia, słupa betonowego (na fundamencie) do zamocowania dźwigowego podnośnika kłód, a także budowy budynku sterowania węzłem przygotowania drewna na działce o nr geod. 363/12 w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak, Gmina Suwałki do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
[więcej informacji »»]© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU