Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Wnioski

Wnioski

Znaleziono  53  artykułów   |  Wyświetlane:  10 - 20wyróżnik
43
2011-08-18

Karta nr 20/11 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Kamionkę z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak – Piertanie – Wysoka Góra. – IG.6220.27.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
42
2011-08-18

Karta nr 19/11 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie centrum obróbczego  CNC Rover A G FT Biesse sterowanego numerycznie służącego do cięcia elementów krzywoliniowych z płyty wiórowej, sklejki oraz płyty pilśniowej zainstalowanego wewnątrz hali produkcyjnej na działce o nr geod. 50/43 w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki. – IG.6220.24.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
41
2011-08-18

Karta nr 18/11 -  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków – Korkliny pole B w obrębie Korkliny, Gmina Suwałki. – IG.6220.23.2011.IG.S

[więcej informacji »»]

wyróżnik
40
2011-06-28
Karta nr 17/11 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Stary Folwark, obręb Leszczewek, Gmina Suwałki – IG.6220.20.2011.IG.S
[więcej informacji »»]

wyróżnik
39
2011-06-01
Karta nr 16/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym i zbiornikiem na ścieki bytowe o poj. 10,0 m3 w miejscowości Bród Mały, Gmina Suwałki. - IG.6220.18.2011.IG.S
[więcej informacji »»]

wyróżnik
38
2011-06-01
Karta nr 15/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) o długości około 1,3 km w miejscowości Sobolewo, Gmina Suwałki. - IG.6220.17.2011.IG.S
[więcej informacji »»]

wyróżnik
37
2011-06-01
Karta nr 14/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie drewnianej kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Hańcza na zielonym szlaku turystycznym w miejscowości Magdalenowo, Gmina Suwałki. - IG.6220.16.2011.IG.S
[więcej informacji »»]

wyróżnik
36
2011-06-01
Karta nr 13/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej konstrukcji wieży telekomunikacyjnej z własnym zasilaniem w energię elektryczną poprzez rotor pionowy wykorzystujący siłę wiatru o mocy 25 kW z pięcioma pomostami technicznymi do montowania anten telekomunikacyjnych o wysokości 58 m w celu dokonania badań i testów jako nowego produktu na czas nie dłuższy niż 2 lata w obrębie Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki. - IG.6220.15.2011.IG.S

 

[więcej informacji »»]

wyróżnik
35
2011-06-01
Karta nr 12/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Zielone Kamedulskie V, Gmina Suwałki. - IG.6220.13.2011.IG.S
[więcej informacji »»]

wyróżnik
34
2011-06-01
Karta nr 11/11 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową  oraz infrastrukturą towarzyszącą  w tym: budynek biurowy, warsztatowo – magazynowy, instalacje technologiczne, instalacje wod – kan, c.o., elektryczne oraz orurowaniem łączącym stację z projektowaną siecią gazową miasta Suwałki w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie, Gmina Suwałki. - IG.6220.12.2011.IG.S
[więcej informacji »»]© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU