Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Wnioski

Wnioski

Znaleziono  53  artykułów   |  Wyświetlane:  30 - 40wyróżnik
23
2011-01-28
Karta nr 23/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Korkliny III, gm. Suwałki na części działki nr geod. 310 w obrębie Korkliny, gm. Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
22
2011-01-28
Karta nr 22/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków – Folwark VII gm. Suwałki z części działki o nr geod. 37/2 w obrębie ewidencyjnym Kuków - Folwark, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
21
2011-01-28
Karta nr 21/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr geod. 6/1, 7/1, 11, 13, 26/2, 26/3, 28/1, 28/3, 28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 29/1, 30/5, 30/9, 31/6, 33/1, 33/4, 33/6, 33/8, 33/10, 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 33/17, 34/9, 34/10, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/17, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 36/1, 38, 40/1, 41, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 43, 141, 147, 148, 201, 404, 406 w miejscowości Mała Huta, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
20
2011-01-28
Karta nr 20/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102035B Nowa wieś łącznik o długości około 1,0 km na działkach o nr geod. 551, 552, 553, 19/5, 19/7, 19/9, 19/12, 19/13, 19/4, 17/1, 134/25, 134/32, 134/33, 136/5, 134/28, 136/11, 134/9, 136/3, 554/1, 554/2, 16 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
19
2011-01-28
Karta nr 19/10 -  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 102040B przez wieś Bród Mały” na działkach o nr geod. 185, 197, 187, 203, 192, 191, 202/2, 204 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
18
2011-01-28
Karta nr 18/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Bród Nowy IV gm. Suwałki na części działki nr 170 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
17
2011-01-28
Karta nr 17/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji resztek zasobów kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Potasznia I” na działkach o nr geod. 16/1 i 16/2 w obrębie ewidencyjnym Kuków.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
16
2011-01-28
Karta nr 16/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie III gm. Suwałki na działkach o nr geod. 109/2, 110/2, 111 i 112 położonych w obrębie ewidencyjnym Dubowo Drugie.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
15
2011-01-28
Karta nr 15/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno – magazynowej z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową (gaz) na działce o nr geod. 227/19 w obrębie ewidencyjnym Dubowo Drugie, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
14
2011-01-28
Karta nr 14/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi samochodów, przeznaczonego do naprawy pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg na działce o nr geod. 51 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU