Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Wnioski

Wnioski

Znaleziono  53  artykułów   |  Wyświetlane:  40 - 50wyróżnik
13
2011-01-28
Karta nr 13/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w miejscowości Dubowo Drugie wytwarzającej energię elektryczną i cieplną ze spalania biogazu na działkach o nr geod.74/1 i 73/1 w obrębie Dubowo Drugie, Gmina Suwałki
[więcej informacji »»]

wyróżnik
12
2011-01-28
Karta nr 12/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
11
2011-01-28
Karta nr 11/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 4+360 – 5+647 (1,287 km) w msc. Niemcowizna, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
10
2011-01-28
Karta nr 10/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 102016B Przez wieś Okuniowiec na długości ok. 2,0 km
[więcej informacji »»]

wyróżnik
9
2011-01-28
Karta nr 9/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego z usługą polegającą na naprawie samochodów na działce o nr geod. 193/3 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
8
2011-01-28
Karta nr 8/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego do naprawy sprzętu pływającego typu kajaki, łódki wiosłowe, naprawy masztów do łodzi i oprzyrządowania żeglarskiego na jednym stanowisku na działce o nr geod. 193/4 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, Gmina Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
7
2011-01-28
Karta nr 7/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Biała Woda IV” wraz z procesami jej mechanicznego uszlachetniania w granicach działek gruntowych 202, 204, 237/3, 238/5, 241/27 w obrębie Biała Woda, gm. Suwałki.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
6
2011-01-28
Karta nr 6/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Zielone Kamedulskie IV na części działek 21/2, 22/3, 22/4 w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
5
2011-01-28
Karta nr 5/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Zielone Kamedulskie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w obrębach Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród i Kuków na działkach o nr geod. 1, 2/1, 2/2, 20, 23/3, 23/4, 25, 27 w obrębie Zielone Kamedulskie, 66 obręb Kuków, oraz na działce 21, 22, 23 w obrębie Wychodne.
[więcej informacji »»]

wyróżnik
4
2011-01-28
Karta nr 4/10 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno – usługowego na działce o nr geod. 183 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy
[więcej informacji »»]© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU