Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110-20 kV Hańcza – stacja 110-20 kV

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110-20 kV Hańcza – stacja 110-20 kV

 

Suwałki, dnia 24 grudnia 2013 roku

PP.6733.3.2013.PP.J

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 7 lutego 2013 r. uzupełnionego w dniu 25 lutego 2013 roku i zmienionego w dniu 13 marca 2013 roku i 9 września 2013 roku PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika: Witold Naworski ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa w Suwałkach, położonej na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20923/1, 20922/4, 20921/3, 20921/2, 20920, 20918/1;

- obręb nr 3 m. Suwałki – dz. nr 30020, 30018/3, 30016, 30014, 30012, 30010, 30013, 30006, 30011, 30139/3, 30149, 30158, 30157, 30156, 30155, 30175, 30171, 30172, 30190, 30193, 30194, 30196, 30195;

- obręb Kuków gmina Suwałki – dz. nr 61, 60, 57/6, 57/5, 57/7, 63, 66;

- obręb Zielone Kamedulskie gmina Suwałki – dz. nr 2/2, 20, 23/4, 32/3, 47/4, 102, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 93, 91, 86, 83, 81/3, 82/2, 82/1, 78/1, 78/2, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/1, 69/2, 68, 67, 66/2;

- obręb Dubowo Drugie gmina Suwałki – dz. nr 225/2, 187, 223, 222/4, 222/3, 222/6, 221/2, 217/2, 217/1, 217/3, 78/1, 78/2, 190/2, 76/3, 76/12, 75/7, 74/7, 74/6, 74/5, 74/3, 74/4, 193/13, 193/14, 93/3, 93/4, 93/1, 92/1, 191/5;

- obręb nr 8 m. Suwałki – dz. nr 32755/1, 32755/2, 32756/2, 32757/2, 32758/2, 32760, 32761, 32762, 32763, 32764, 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771;

i umorzona na działkach:

-  obręb nr 2 m. Suwałki – dz. nr 20952, 20949/5, 20951/1, 20948/3, 20948/2, 21053, 20924,

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 

 

 

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU