Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Suwałki, dnia 20 stycznia 2017 r.
PP.6720.1.2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


o przystąpieniu do Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVI/218/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki

Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 14 lutego 2017 roku (włącznie).

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU