Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii kablowej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta, Gmina Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy linii kablowej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta, Gmina Suwałki


Suwałki, dnia 31 października 2013 roku
PP.6733.18.2013.JM


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


        Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 października 2013 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20V na działce o nr geod. 94/1 w miejscowości Mała Huta.
     Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.) w oparciu   o przepisy odrębne.
       Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.   

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU