Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy przebudowy napowietrznej i kablowej linii SN-20kV w miejscowości Mała Huta

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - dotyczy przebudowy napowietrznej i kablowej linii SN-20kV w miejscowości Mała Huta


Suwałki, dnia 21 maja 2014 roku
PP.6733.2.2014.JM


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

        Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 maja 2014 roku Pana Marcina Łukaszuk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej i kablowej linii SN-20kV na działkach nr geod. 94/1, 94/3, 94/4, 132/3 w miejscowości Mała Huta.
     Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. poz. 647) w oparciu o przepisy odrębne.
     Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.   

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU