Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w msc. Trzciane i Korkliny w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w msc. Trzciane i Korkliny w Gminie Suwałki


Suwałki, dnia 11 maja 2016 roku
PP.6733.3.2016.JM


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


           Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz.199 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 5 maja 2016 roku Gminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5, 22/6, 23, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5,  31/7, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5 położonych w miejscowości Trzciane oraz na działkach nr geod. 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2 położonych w miejscowości Korkliny w gminie Suwałki.
        Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.
          Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.   

(-) Wójt Gminy Suwałki

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU