Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrzno kablowej SN 20kV w msc. Mała Huta w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrzno kablowej SN 20kV w msc. Mała Huta w Gminie Suwałki


Suwałki, dnia 22 września 2016 roku
PP.6733.5.2016.JM

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 26 lipca 2016 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowaną przez B.P.E „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, ul. Utrata 2C lok. 28, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-20kV, niskiego napięcia nN-0,4 kV, budowę stacji transformatorowej SN/nN i budowę złącz kablowych nN-0,4 kV na działkach o nr geod. 70, 71, 72, 73, 132/3  położonych w miejscowości Mała Huta.
        Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

                    (-) Wójt Gminy Suwałki

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU