Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza elektroenergetycznego w msc. Dubowo Drugie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza elektroenergetycznego w msc. Dubowo Drugie


Suwałki, 16 listopada 2015 roku
PP.6733.5.2015.JM


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 17 września 2015 roku  EcoWat Parki Wiatrowe Sp.z o.o., ul. Felińskiego 40 lok. 1, 01-563 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci podziemnych kabli elektroenergetycznych wraz ze sterowaniem światłowodowym na działce o nr geod. 132/1 położonej w miejscowości Dubowo Drugie.
    Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) Wójt Gminy Suwałki

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU