Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w msc. Trzciane, Gmina Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w msc. Trzciane, Gmina Suwałki


Suwałki, 29 lipca 2014 roku
PP.6733.3.2014.JM


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek dnia 3 czerwca 2014 roku  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zeprezentowanego przez Pana Rafała Kakareko została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia  nn-0,4 Kv na działkach o nr geod. 10 i 24 położonych w miejscowości Trzciane.
     Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.
           
       
(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU