Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej i kablowej linii SN w msc. Mała Huta, Gmina Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej i kablowej linii SN w msc. Mała Huta, Gmina Suwałki


Suwałki, 16 lipca 2014 roku
PP.6733.2.2014.JMOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się,  że na wniosek dnia 19 maja 2014 roku  Pana Marcina Łukaszuk została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej i kablowej linii SN-20kV na działkach o nr geod. 94/1, 94/3, 94/4, 132/3 położonych w miejscowości Mała Huta.
      Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU