Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy linii energetycznej w obrębie Krzywe i Leszczewek w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy linii energetycznej w obrębie Krzywe i Leszczewek w Gminie Suwałki


Suwałki, dnia 12 stycznia 2015 roku
PP.6733.5.2014.ID


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 24 października 2014 roku, uzupełniony dnia 7 listopada 2014 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożony przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Surowca – TARE Sp. z o.o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kablowych linii energetycznych SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV oraz odgałęzień kablowych 20 kV z wymianą słupów linii napowietrznej na działce o nr geod. 529/1 w obrębie Krzywe i działkach o nr geod. 692, 650/1, 648/3, 648/5, 663/1, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 126, 528/1, 529/1, 532, 536/1, 124/1, 125/8, 125/9, 648/4 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek, w gminie Suwałki.   
      Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

                                                                                          (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU