Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki - dotyczy budowy sieci wodociągowej w msc. Mała Huta i Okuniowiec w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki - dotyczy budowy sieci wodociągowej w msc. Mała Huta i Okuniowiec w Gminie Suwałki


Suwałki, 16 września 2013 roku
PP.6733.17.2012.PP.J


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) wydał postanowienie o sprostowaniu omyłki w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.17.2012.PP.J z dnia 04 lutego 2013 roku na wniosek Gminy Suwałk dotyczącej budowy sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu na działkach o nr geod. 132/3, 96/2, 95/3, 132/2, 66, 130 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta oraz na działkach o nr geod. 174, 36/2 w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec w gminie Suwałki.
         Od ww. postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 7 dni od jej ogłoszenia.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU