Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w msc. Nowa Wieś, Gmina Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w msc. Nowa Wieś, Gmina Suwałki


Suwałki, dnia 18 czerwca 2015 roku
PP.6733.3.2015.JM

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


         Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku OSP w celu wykonania stanowiska garażowego oraz świetlicy wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr geod. 20/32 w miejscowości Nowa Wieś w gminie Suwałki.
      Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
      Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU